MANAGEMENT KVALITY:
V oblasti systému manažérstva kvality získala spoločnosť v roku 2008 Certifikát podľa požiadaviek normy ISO/TS 16949:2002