IMPRESSUM:

BROCH ADLER Slovakia s.r.o.
Bytčianska 123
010 03 Žilina-Považský Chlmec
Tel. +421/41/564 0672
Fax +421/41/564 0672
E-mail broch-adler@broch-adler.sk
Konateľ: Dipl. Ing. Heiko Broch
Generálny manažér: Ing. Ondrej Dovec
 
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, Vložka č.16757/L
IČO: 36 435 767
DIČ: SK2022077090
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s. č.ú. 4260122504/3100