Spoločnosť BROCH ADLER SLOVAKIA s.r.o. bola založená v roku 2005 zápisom do obchodného registra Okresného súdu v Žiline. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba zápustkových výkovkov, ktorú spoločnosť realizuje od roku 2006.

Použitie moderných strojných zariadení garantuje vysokú kvalitu a konkurencieschopnosť vyrábaných výrobkov. Výrobky sú dodávané v prevažnej miere do automobilového priemyslu.

Na základe dosahovanej kvality, technického prevedenia, schopnosti podieľať sa na vývoji konštrukcie výrobkov, sme dnes dôležitým partnerom našich odberateľov.

V oblasti systému manažérstva kvality získala spoločnosť v roku 2008 Certifikát podľa požiadaviek normy ISO/TS 16949:2002.