ZÁPUSTKOVÁ KOVÁČŇA:
- KOVANIE -
Výrobný program:
- výroba oceľových zápustkových výkovkov strednej a veľkej série
- tvarové výkovky v hmotnostnej kategórii 0,10 - 7 kg, vo zvláštnych prípadoch do 20 kg
- použitý materiál: - bežné konštrukčné ocele
- legované konštrukčné ocele

Na kovanie používame hydraulické buchary s tvárniacou silou do 630t.
      
- DIEROVANIE -
Pre dodatočné úpravy výkovkov sa používajú vretenové a kolenové lisy s tvárniacou silou do 250 t.